Weryfikacja umiejętności do uzyskania świadectwa kwalifikacji pilota UAP i uprawnień do niego wpisywanych

dla osób posiadających uprawnienia UAP wydane w innych krajach lub mających Licencję Pilota Samolotowego


Celem szkolenia jest weryfikacja umiejętności pilotów posiadających uprawnienia pilota samolotowego UAP wydane wg przepisów innych niż Polskie lub posiadający Licencję Pilota Samolotowego i starających się o wydanie Świadectwa Kwalifikacji Pilota UAP

Warunki dopuszczenia do szkolenia - weryfikacja dokumentów:

1. Dokument poświadczający posiadanie uprawnienia pilota samolotu UAP lub Licencja Pilota Samolotowego.

2. Dokumenty potwierdzające praktykę lotniczą.

3. Badania lotniczo-lekarskie przynajmniej klasy 3 zgodne z JAR FCL.3

Sprawdzenie wiadomości teoretycznych (KWT) i umiejętności praktycznych (KTP) kandydata na szkolenie

Sprawdzenia dokonuje instruktor wyznaczony przez Szefa Szkolenia OSL.

W przypadku zaliczenia KWT i KTP szkolony otrzymuje zaświadczenie o pozytywnej weryfikacji wymagań do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Pilota UAP i uprawnień do niego wpisywanych.

W przypadku koniczności uzupełnienia wiedzy teoretycznej i/lub szkolenia praktycznego, kandydat podlega szkoleniu uzupełniającemu. Instruktor sprawdzający opracowuje Indywidualny Plan Szkolenia, który przedstawia do akceptacji Szefowi Szkolenia OSL. Po pozytywnym zaliczeniu szkolenia kandydat otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu do Świadectwa Kwalifikacji Pilota UAP i uprawnień do niego wpisywanych.

 
Po otrzymaniu zaświadczenia dopuszczającego do egzaminu państwowego, kandydat z kompletem dokumentów (np. opłata za egzamin państwowy) zgłasza się do egzaminatora LKE (wykaz egzaminatorów na stronie ULC). 

Szczegóły kurs w BB Aero

Szkolenie odbywa się na lotnisku Gotartowice w Rybniku z wykorzystaniem naszego samolotu 3X47 NAWIGATOR lub własnego po konsultacji z OSL BB Aero.

Ile kosztuje szkolenie?

Część teoretyczna:

1. Test KWT: 70,00 zł.

Koszty dodatkowe:

2. Napisanie Indywidualnego Planu Szkolenia Teoretycznego: 90,00 zł.

3. Uzupełnienie wiedzy teoretycznej: 30,00 zł / 1 h

Cześć praktyczna:

1. Loty na KTP: 900,00 zł / 2 h (możliwe laszowanie samolotu 3X47).

Koszty dodatkowe:

2. Napisanie Indywidualnego Planu Szkolenia Praktycznego: 90,00 zł.

3. Loty uzupełniające umiejętności:

a) w przypadku korzystania z własnego samolotu oraz paliwa: 100,00 zł / 1 h (opłata za instruktora BB Aero),

b) w przypadku samolotu BB Aero - 450,00 zł / 1h.
 

Aby zapisać się na szkolenie, skorzystaj z formularza zgłoszeniowego >>


Zapraszamy!
Instruktorzy BB Aero

Wszystkie ceny są cenami brutto

bb-aero.pl - loty doskonalące, licencja pilota szybowcowego, szkolenie szybowcowe, szkolenia na samolocie ultralekkim, kursy szybowcowe, kursy na samolotach ultralekkich, loty doskonalące za wyciągarką i samoloty ultralekkie