Szkolenie do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Samolotu Ultralekkiego (UACP) z uprawnieniem podstawowym na samoloty ultralekkie lądowe (UAP(L))

Zasady szkolenia

Celem szkolenia jest nauczenie ucznia - pilota bezpiecznego wykonywania lotów na samolotach ultralekkich w warunkach odpowiadających przepisom o lotach z  widocznością (VFR).

WYMAGANIA DO WYDANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI PILOTA UACP

Kandydat ubiegający się o wydanie Świadectwa Kwalifikacji Pilota Samolotu Ultralekkiego (UACP) musi mieć:

  • ukończone 16 lat;
  • ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie do szkolenia na samolocie ultralekkim.
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego

 

SZKOLENIE TEORETYCZNE

Szkolenie teoretyczne może być zrealizowane jedną z trzech poniżych metod:

1. E-learningu - 60 dni szkolenia w firmie Avioner, link: www.avioner.pl/

2. Równoległą, czyli realizowaną metodą stacjonarną razem ze szkoleniem praktycznym.

3. Stacjonarną - 60 godzin wykładów na lotnisku przed szkoleniem praktycznym.

Lp Przedmioty szkolenia teoretycznego
I Prawo lotnicze
II Człowiek - możliwości, ograniczenia
III Meteorologia
IV Łączność
V Nawigacja
VI Procedury operacyjne
VII Osiągi i planowanie lotu
VIII Zasady lotu
IX Bezpieczeństwo lotów

X       Obsługa statku powietrznego i wyposażenia
 
Szkolenie praktyczne do Świadectwa Kwalifikacji Pilota UACP z uprawnieniem podstawowym UAP(L) obejmuje minimum 28 godzin lotu i składa się z nauki trzech zadań:
 
  • Loty po kręgu i do strefy.
  • Starty i lądowania w ograniczonym terenie/lądowisku tymczasowym.
  • Przeloty VFR.
 
SZKOLENIE W TRYBIE RÓWNOLEGŁYM:
 
1. Szkolenie teoretyczne: 60 godzin wykładów (10 przedmiotów) metodą równoległą w trybie stacjonarnym podzielone na 4 etapy, gdzie oprócz 1 etapu, każdy kończy się zaliczeniem wymaganych przedmiotów w formie egzaminu testowego.
2. Szkolenie praktyczne: 92 loty w łącznym czasie 28 godzin.

 

Do szkolenia praktycznego można dopuścić osobę, która:

  • Posiada uwierzytelnione zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na odbycie szkolenia lotniczego na samolotach UL, jeśli jest to osoba, która nie ukończyła 18 lat;
  • Ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs teoretyczny lub ukończy go przed pierwszym lotem samodzielnym, a jeżeli od jego ukończenia upłynęło ponad 12 miesięcy – posiada aktualne KWT;
  • Ukończyła 16 lat lub ukończy 16 lat przed pierwszym lotem samodzielnym;
  • Posiada aktualne orzeczenie lotniczo – lekarskie o zdolności psychofizycznej do szkolenia w pilotażu na samolotach ultralekkich lub uzyska je przed pierwszym lotem samodzielnym;

 

Jak wygląda kurs w BB Aero?

Z każdym uczetnikiem kursu podpisujemy umowę na wybrane szkolenie przed jego rozpoczęciem. Kurs odbywa się na lotnisku Aleksandrowice w Bielsku-Białej lub na lądowisku w Białej Podlaskiej.

Ile kosztuje kurs?

Część teoretyczna z wykorzystaniem e-learningu – 800,00 PLN netto (firma Avioner).

Część teoretyczna metodą stacjonarną - 1614,00 PLN brutto.

Kurs w trybie równoległym (teoria + praktyka) - 16 314,00 PLN brutto.

Część praktyczna (28 godzin) - 14 700,00 PLN brutto.


Aby zapisać się na szkolenie, skorzystaj z formularza zgłoszeniowego >>


Zapraszamy!
Instruktorzy BB Aero

bb-aero.pl - loty doskonalące, licencja pilota szybowcowego, szkolenie szybowcowe, szkolenia na samolocie ultralekkim, kursy szybowcowe, kursy na samolotach ultralekkich, loty doskonalące za wyciągarką i samoloty ultralekkie